MICKLAGÅRD – 50 år av historia

Historiens rävspår

Det första Micklagård låg på Grönegatan 12 i centrala Lund, i det hus som nu är Hotell Concordia, men på 60-talet flyttade man till ett nybyggt studenthem intill Västerkyrkan. Namnet anspelar på de gamla vikingarnas beteckning på Konstantinopel, men framför allt är det en studentikost självironisk blinkning åt det gamla öknamnet ”frimickel”.

Förhistorien går ända tillbaka till år 1910, när några ungdomar med anknytning till Lunds Missionsförsamling bildade en förening som sen utvecklades dels till den frikyrkliga gymnasistföreningen FKG, dels studentföreningen FKS. Med hjälp av diverse donatorer kunde Frikyrkliga studenthemmet på Grönegatan invigas år 1919.

På gamla Micklagård fanns ett matlag öppet för alla, och matgästerna gick under namnet ”hemäter” till skillnad från ”hemiterna” som bodde på hemmet. Generationer av lundastudenter åt gott men framför allt billigt och gemytligt på Grönegatan 12. På 50-talet kunde man exempelvis spisa middag med Bo och Margareta Strömstedt (båda hemiter) eller kanske den blivande finansministern Allan Larsson. Över alltihopa rådde om icke Moder Sol så dock en heltidsanställd, hushållskunnig Mater tillsammans med en av de äldre hemiterna som av någon anledning alltid var en man och kallades Pater.

Förutom de ofta livslånga vänskaps- och kärleksband som knöts på gamla Micklagård fick hemmet stor betydelse för den andliga och intellektuella utvecklingen hos generationer av frikyrkostudenter. FKS verksamhet var omväxlande och ibland intensiv med andakter och bibelstudier, diskussioner och föredrag, inte bara om religiösa frågor utan om aktuella ämnen inom kultur, politik och samhällsliv. Det socialt studentikosa fick också stort utrymme; förutom diverse privata upptåg och tillställningar firades varje år novischfest, Mårtensmiddag, julfest och Valborgsmäss, i regel med nyskrivna visor och spex. Den som vill veta mer om FKS och Grönegatan 12 kan få ett mycket givande besök i Micklagårds arkiv.

Vid flytten till nya Micklagård följde en del av de gamla hemiterna och FKS:arna med, liksom till stor del de gamla traditionerna. Så småningom tunnades emellertid sambandet bakåt ut, vilket sannolikt berodde på en kombination av omständigheter. För det första försvann matlaget på grund av sämre läge, större konkurrens, bättre korridorkök, frysteknikens utveckling samt universitetets spridning österut. En annan faktor var den ekumeniska rörelsen under 60-talet som ledde till att FKS och KSF slogs samman till Kriss år 1971, vilket i sin tur försvagade sambandet mellan studentrörelsen och frikyrkosamfunden. Under 70-talet blev det också överskott på studentrum, och det ledde till att man inte längre kunde prioritera sökande med frikyrklig bakgrund.

Nu, på tjugohundratalet, börjar frikyrkligheten bli mera medveten om hur viktigt det är att behålla sina unga, välutbildade medlemmar, inte minst för rekryteringen av nya pastorer där det gamla FKS spelade en mycket viktig roll. Micklagård vill därför förbättra sina kontakter med samfund och församling, värva fler boende med frikyrkobakgrund och inte minst verka för en ännu starkare och bättre gemenskap bland hemiterna.