Anmälan

För att ställa dig i kö till något av de olika boendealternativen måste du fylla i och skicka in en anmälningsblankett. Skriv ut blanketten av intresse och fyll i den.

Glöm inte att underteckna blanketten samt att bifoga eventuella kompletteringar. Skicka gärna med ett brev med en liten beskrivning av dig själv, så att vi vet lite mer om vem du är.

Du kan naturligtvis ställa dig i kö för flera olika boendealternativ. Men du måste då fylla i och skicka in en specifik blankett för varje alternativ. Observera att man, på Micklagård, kan ställa sig i bostadskö innan man fått antagningsbesked. Ansök om boende hos oss så fort du funderar över att studera i Lund för bästa chans att få ett rum!

Viktigt att tänka på är att du måste uppdatera din ansökan VARJE termin för att inte tas bort från kön. Uppdaterar gör du via mail. Meddela vid din uppdatering vilka köer du står i, när du ansökte (ungefär år och månad) och inför vilken termin din ansökan gäller. Du ska inte skicka in en ny anmälningsblankett när du uppdaterar utan bara meddela att du vill uppdatera din ansökan. Om du skickar in en ny blankett med nytt ansökningsdatum riskerer du att vi tolkar det som en helt ny ansökan och inte en uppdatering…

(Du behöver Acrobate Reader för att kunna se blanketterna.)

Stiftelsens målsättning är att prioritera studenter som är förstaårsstuderande och/eller har frikyrklig anknytning eller visar kyrklig aktivitet. För antagning till huset gäller därför:

  • 50 % av nya hemiter bör ha frikyrklig anknytning eller visa kyrklig aktivitet.
  • 50–75 % av nya hemiter bör vara förstaårsstuderande.

Föreståndaren verkar för en god könsfördelning på varje korridor.